Αυτή η σελίδα περιέχει μία περίληψη από τα πρόσφατα διαχειριστικά αιτήματα απαιτώντας την έγκρίσή σας για την   %(listname)s λίστα ηλ. ταχυδρομείου. Πρωτίστως, θα βρείτε τη λίστα από τα εκκρεμή αιτήματα εγγραφής ή διαγραφής, εάν υπάρχουν, ακολουθούμενα από μηνύματα που κρατούνται περιμένοντας την έγκρισή σας.

Για κάθε διαχειριστικό αίτημα, παρακαλώ επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε, ενεργοποιώντας την επιλογή Υποβολή όλων των Δεδομένων όταν τελειώσετε. Αναλυτικότερες οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες.

Μπορείτε ακόμα να δείτε τις λεπτομέρειες από όλα τα μηνύματα που κρατούνται.