Αυτό το κείμενο μπορεί να περιέχει χαρακτήρες σε Python format οι οποίοι αναλύονται με τη χρήση μιας λίστας τιμών. Η λίστα των υποκατάστατων που επιτρέπονται είναι: