Į šį tekstą gali būti įtrauktos Python formato eilutės kurios yra apdorojamos pagal požymius. Čia pateikiame pakeitimų sąrašą: