De administratieve verzoeken worden getoond op één of twee manieren, op een overzichtspagina en op een detailpagina. De overzichtspagina bevat de wachtende aan- en afmeldingsverzoeken m.b.t. lidmaatschap van de lijst, alsmede de op goedkeuring wachtende berichten, gegroepeerd per e-mailadres. De detailpagina bevat een meer gedetailleerd beeld van elk wachtend bericht, inclusief alle berichtheaders en de berichtinhoud.

Op alle pagina's beschikt u over de volgende handelingen:

Voor wachtende berichten zet u de Bewaar-optie aan als u een copie van het bericht wilt opslaan voor de lijstbeheerder. Dit is nuttig als u 'misbruik'-berichten wilt negeren, maar een copie wilt bewaren voor later onderzoek.

Zet de Doorstuur-optie aan en vul een doorstuur-adres in als u het bericht wilt doorsturen naar iemand anders die niet op de lijst staat. Om een bericht te bewerken voordat het doorgestuurd wordt naar de lijst, moet u het bericht doorsturen naar uzelf (of de lijstbeheerders), en het oorspronkelijke bericht negeren. Vervolgens, als het bericht binnenkomt in uw mailbox, maakt u daar de nodige wijzigingen en zendt u het bericht terug naar de lijst, inclusief een Approved: header met als waarde het lijstwachtwoord. Het is in dit geval netiquette om een opmerking in het herziene bericht op te nemen dat u de tekst heeft gewijzigd.

Als de afzender een lid is dat wordt gemodereerd, kunt u optioneel de moderatie uitzetten. Dit is nuttig als uw lijst nieuwe leden op de proef aanneemt, en u hebt bestloten dat dit lid kan worden vertrouwd om berichten naar de lijst te versturen zonder goedkeuring.

Als de afzender geen lid is van de lijst, kunt u het e-mailadres toevoegen aan een afzender-filter. Afzender-filters worden beschreven op de pagina Openbaarheid/moderatie/misbruik - Afzenderfilters, en kunnen zijn: auto-accept (Goedkeuren), auto-hold (Uitstel), auto-reject (Weigeren), of auto-discard (Negeren). Deze optie zal niet beschikbaar zijn als het adres reeds in een van de afzender-filters is opgenomen.

Als u klaar bent, klikt u op de button Verstuur de wijzigingen onder in de pagina. Hiermee zullen alle gekozen handelingen m.b.t. alle administratieve verzoeken geëffectueeerd worden.

Terug naar de overzichtspagina.