Deze pagina toont een overzicht van alle administratieve verzoeken m.b.t. de %(listname)s maillijst die wachten op uw goedkeuring. Allereerst ziet u een lijst van alle aanmeldings- en afmeldingsverzoeken, mits die er zijn, gevolgd door een lijst van de berichten die wachten op uw goedkeuring.

Voor elk administratief verzoek dient u de te ondernemen handeling te selecteren. Als u daarmee klaar bent, drukt u op de button Verstuur de wijzigingen.
Meer gedetailleerde instructies kunt u hier vinden.

U kunt ook de details bekijken van alle in de wachtrij staande berichten.