De tekst mag de volgende Python format strings bevatten, die automatisch herleid worden naar attributen die elders gedefinieerd zijn voor deze lijst. De mogelijke vervangende strings zijn: