konfiguracija članstva za člana

- stanje članstva, geslo in možnosti za poštni seznam .

Spreminjanje podatkov o članstvu za seznam
V spodnjih poljih lahko zamenjate naslov, s katerim ste prijavljeni na poštni seznam, z novim naslovom. Na novi naslov bo poslano obvestilo o spremembi, ki jo morate potrditi, da bo obdelana.

Čas za potrditev je .

Prav tako lahko spremenite ime (npr. Janez Novak).

Če želite spremeniti članstvo na vseh seznamih, na katere ste prijavljeni na , označite potrditveno polje Spremeni globalno.

Novi naslov:
Ponovite naslov:
Vaše ime (neobvezno):

Spremeni globalno

Odjava s seznama Vaša ostala članstva na
Vključite polje za potrditev in pritisnite ta gumb, če se želite odjaviti s tega poštnega seznama. Opozorilo: Dejanje se bo izvedlo takoj!

Videli boste seznam vseh ostalih poštnih seznamov na , na katere ste prijavljeni. To uporabite, če želite iste možnosti spremeniti tudi za ostale sezname.

Vaše geslo za seznam

Ali ste pozabili geslo?

Kliknite ta gumb in prejeli boste sporočilo na e-poštni naslov, s katerim ste prijavljeni.

Sprememba gesla

Novo geslo:
Ponovi geslo:

Spremeni globalno.

Vaše prijavne možnosti za seznam

Trenutne vrednosti so obkljukane.

Nekatere možnosti imajo polje Nastavi globalno. Če označite to polje, bodo narejene spremembe vplivale na vse poštne sezname, katerih član ste na . Če želite vedeti, na katere sezname ste še prijavljeni, kliknite Pokaži moje ostale naročnine.

Prejemanje pošte

Nastavite to možnost na Omogočeno, če želite prejemati sporočila s tega poštnega seznama. Če nastavite Onemogočeno, boste ostali prijavljeni, ne boste pa prejemali sporočil, npr. ko ste na dopustu. Če onemogočite prejemanje pošte, je ne pozabite omogočiti, ko se vrnete; ni je mogoče omogočiti samodejno.

Omogočeno
Onemogočeno

Nastavi globalno

Prejemanje izvlečkov

Če vključite način prejemanja izvlečkov, boste prejemali vsa sporočila združena v en večji izvleček (ponavadi enega dnevno, odvisno od dejavnosti na seznamu), namesto posameznih sporočil. Ko izključite prejemanje izvlečka, boste prejeli še zadnjega.

Izključeno
Vključeno
Izvlečki v MIME obliki ali kot navadno besedilo?

Vaš poštni program morda ne podpira MIME izvlečkov. Na splošno so bolj priljubljeni MIME izvlečki, če pa imate težave z branjem le-teh, izberite obliko navadnega besedila.

MIME
Navadno besedilo

Nastavi globalno

Ali želite prejemati lastna sporočila?

Navadno boste prejeli kopijo vsakega sporočila, ki ga pošljete na seznam. Če ne želite prejemati kopij lastnih sporočil, izberite Ne.

Ne
Da
Ali želite prejeti potrditveno sporočilo, ko pošljete sporočilo na seznam?

Ne
Da
Ali želite prejeti opomnik z geslom za ta seznam?

Enkrat mesečno boste prejeli opomnik, v katerem bo navedeno geslo za vsak poštni seznam na tem gostitelju, na katerega ste prijavljeni. To možnost lahko izključite za posamezne sezname, tako da izberete Ne. Če izključite opomnike za vse prijavljene sezname, ne boste prejemali opomnikov z geslom.

Ne
Da

Nastavi globalno

Ali želite prikriti svoje članstvo na tem seznamu?

Navadno je vaš e-poštni naslov prikazan na seznamu članov tega seznama (pošiljateljem neželene pošte v popačeni obliki). Če ne želite, da bi ostali videli vaš e-naslov na seznamu članov, izberite Da za to možnost.

Ne
Da
Kateri jezik želite uporabiti za seznam?

Na katere kategorije tem se želite naročiti?

Če izberete eno ali več tem, lahko filtrirate promet na poštnem seznamu, tako da prejemate samo sporočila z izbranimi temami. Če sporočilo ustreza eni od teh izbranih tem, boste to sporočilo prejeli, drugače pa ne.

Če sporočilo ne ustreza nobeni temi, potem bo prejem tega sporočila odvisen od naslednjega izbora. Če ne izberete nobene teme, boste prejemali vsa sporočila, poslana na poštni seznam.

Ali želite prejemati sporočila, ki ne ustrezajo nobenemu tematskemu filtru?

Ta možnost bo veljala le, če ste naročeni na vsaj eno od zgornjih tem. Možnost predstavlja privzeto pravilo za dostavo sporočil, ki ne ustrezajo nobenemu tematskemu filtru. Če izberete Ne, ne boste dobili sporočil, ki ne ustrezajo nobeni temi, če pa izberete Da, boste prejeli tudi takšna neopredeljiva sporočila.

Če zgoraj niste izbrali nobene želene teme, boste prejeli vsako sporočilo, ki bo poslano na poštni seznam.

Ne
Da
Izogni se dvojnim kopijam sporočil?

Kadar ste neposredno navedeni v polju Za: ali Kp: sporočila, lahko izberete, da ne dobite kopije tega sporočila še s poštnega seznama. Izberite Da, da se izognete prejemanju kopij s seznama; izberite Ne, da prejmete kopije.

Če ima seznam omogočena zasebna sporočila med člani in izberete prejemanje kopij, bo vsaki kopiji dodana glava X-Mailman-Copy: yes.

Ne
Da

Nastavi globalno