%(meta)s

Архива порука листе: %(listname)s

Можете добити више информација о овој листи овдје или можете преузети комплетну архиву (%(size)s).

%(noarchive_msg)s %(archive_listing_start)s %(archive_listing)s %(archive_listing_end)s