Овај текст може да садржи Python-ово форматирање које се утврђује на основу атрибута листа. Дозвољене замјене листе су: